top of page

INTEGRALE AANPAK

Duurzaamheid

De rijksoverheid kondigt aan vanaf 2020 alleen nog energie neutrale nieuwbouwwoningen toe te laten. Dat zijn woningen die over een jaar bezien geen energie gebruiken.

De energie neutrale nieuwbouw zal een effect hebben op de bestaande woningvoorraad. Die wordt door het relatief hogere energieverbruik minder waard wat zich doet gelden bij eventuele verkoop.

Het kan dus interessant zijn om bij uw verbouwplannen te investeren in isolatie en nieuwe installatietechnieken.

 

Om bij verbouw en nieuwbouw deze en andere duurzaamheidsambities te laten slagen werkt

JG Architecten met een integrale aanpak waarin architectuur, constructie, materiaalgebruik en installatie techniek zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd. 

Comfort en een gezond klimaat zijn in onze advisering en bij het maken van ontwerpkeuzes belangrijke uitgangspunten en … zonder schoonheid geen duurzaamheid!

bottom of page